ਕਾਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚੀਰ
ਰੱਬਾ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕਰਾਦੇ ਆਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ
ਕੀਹਦਾ ਬਣਦਾ ਈ ਹੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲ
ਇਹੋ ਧਰਤੀ ਪੁਆਉਂਦੀ ਆਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆ ਹੱਲੇ
ਨਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਣ ਕਣ ਐਥੇ ਤੇਰਾ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਦੀਰ
ਲੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕਬਜੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਐਥੇ ਰੱਬਾ
ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਏ ਜਗੀਰ
ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦਾਂ ਈ ਬੈਠਾ ਓਹਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਰੱਬਾ
ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਖ ਇਹ ਜਗੀਰ
ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬਾ
 ਆਪ ਲੜ ਜਾਕੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਵੀਰ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here