ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ
ਕੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਲਕੋਏ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿਚ
ਰਾਜ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਸ਼ਮਾ ਸੁਲਘਾ ਕੇ ਰੱਖੀਂ ਤੂਂੰ
ਪਤੰਗਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਰੂਪ ਧੁਨ ਰੰਗਲੀ ਛੇੜੇਗਾ
ਰਾਗ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਤੂਂੰ ਸਾਹਾਂ ਸੰਗ ਸਮੇਟ ਲਵੀਂ
ਗੀਤ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਅਜ਼ਲ ਤੀਕ ਰੋਗ ਨਾ ਟੂੱਟੇ
ਵਸਲ ਜੋ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੂਹ ਨੇ
ਹਨੇਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਏ

ਬਿੰਦਰਾ ਬਦਲੀ ਇੱਤਰਾਂ ਦੀ
ਯਾਰ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਹੀਰੇ ਨੀ
ਧਿੱਦੋ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here