ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਓ                                                                               
ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਨ੍ਹੇਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ 
ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ 
ਵੀਰ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ
ਮਾਇਆ ਨਾਲ 
ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਜਦ
ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਵਗਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ
ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ
ਸੰਭਲ ਜਾਓ
ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ
ਧੋ ਹੋ ਸਕਣ।
***  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here