ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੇ ਡਿਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ

ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ,

ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੀ,

ਕੲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ,

ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ,

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ….

ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ,

ਹਰ ਕੋਈ ੲਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਅ ਹੈ,

ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ,

ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ,

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ …..

ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ,

ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,

ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੋੲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ,

ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ,

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ…..

ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ,

ਜੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ,

ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ,

ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ,

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ,

ਚਾਹੇ ਡਿਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here