ਨਹੀਓ ਛੱਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੇ ਯਾਰਾ 
ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਓ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੈਥੋਂ ਭਾਰਾ 
ਓਏ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਲੜ ਵੇਖ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਬਿਨਾ ਲੜੇ ਕੀਹਨੇ ਜੰਗ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ 
ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ ਜੇ ਨਸੀਬ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ 
 ਹਾਰ ਗਲ ਤੇਰੇ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਾ 
 ਇਹੀਓ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਓਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੁਕੀ ਆ 
ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਓਹਦਾ ਹੱਥ ਤਾਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਓਹੀਓ ਯਾਰਾ 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here