ਕਾਂਵਾ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਂਵਾ 
ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੋਏ 
ਮਾਂਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾ
ਕਾਂਵਾ ਵੇ ਸੁਣ ਕਾਂਵਾ,,,,,,
ਲੋਏ ਵੇ ਲੋਏ 
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਭੈਣ ਬੂਹੇ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰੇ 
ਵੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭੈਣਾ ਕੋਲੋ ਹੋਏ।
ਲੋਏ ਲੋਏ ਲੋਏ ,,,,,,
ਹਾਰੇ ਉਏ ਹਾਰੇ
ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਨਿੱਤ ਗੱਭਰੂ ਮਾਂਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਈ ਦਸ ਕੇ ਹਾਏ ਉਏ ਸਰਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ 
ਤੇਰੇ ਕਦ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ ਲਾਰੇ।
ਹਾਰੇ ਉਏ ਹਾਰੇ,,,,,
ਆਰੀ ਉਏ ਆਰੀ 
ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਪਿਆ 
ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇ ਧੀ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਬੈਠੀ ਏ ਕੁਆਰੀ।
ਆਰੀ ਉਏ ਆਰੀ,,,,,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here