ਨਹੀਂ ਓਹ ਧੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕੁੜੀਏ 
ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰੋਂ ਲੁਹਾਵੇ 
ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀਏ 
ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੁਆਵੇ 
ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਡੈਣ 
ਜੋ ਵੀਰਾ ਆਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਢਵਾਵੇ 
ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰ ਉਹ ਚੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀਏ 
ਨਿਤ ਜੋ ਯਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਵੇ 
ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ 
ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਵੇ 
ਨਹੀਂ ਓਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜਗ ਤੇ ਝੂਠੀ 
ਜੋ ਰੱਬ ਘਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਜੁੜਵਾਵੇ  
ਨਿਰੀ ਆ ਕਾਤਲ ਸਜ ਵਿਆਹੀ  
ਜੋ ਸੇਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਵੇ 
ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਂ ਨਾ ਲੜ ਦਾਤੇ 
ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ 
ਨਾ ਭੇਜੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਵੇ 
ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਵੰਡਵਾਵੇ 
ਤੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪੇ ਬੇਗਾਨੇ ਰੋਲੇ 
 ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਹਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪਾਵੇ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here