ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦਾ ਦਿਖਾਈਂ
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਈ ਦੀ ਨਾ ਇੱਜਤ ਗਵਾਈਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਬਲੀ ਓਹਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਪਾਪ
ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਦੱਸ ਕਾਹਤੋਂ ਓਹਨਾ ਭੋਗਿਆ ਸੰਤਾਪ
ਦੱਬ ਚਾਅ ਅਤੇ ਸਦਰਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਐਥੋਂ
ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੱਬਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪ
ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਹਨਾ ਨਾਲ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਚ ਉਡੀਕਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ?
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਈ ਤਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਸੀ ਰੱਬਾ
ਮੁੜ ਘਰ ਨਾ ਤੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਊ ਤੂੰ ਪਾਪ ?
————–0000—————-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here