ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ
ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਉ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ
ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ
ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਣੀ ਤੋਂ
ਬਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ
ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ
ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ।
ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ
ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਉ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ? ***ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਰੱਕੜਾਂ ਢਾਹਾ
(ਸਭਸ ਨਗਰ) ੯੯੧੫੮੦੩੫੫੪

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here