ਆ ਜਾਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਸਿਆਲ ਏ

ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏ

ਖੁਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰਾ ,ਪਾਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀਏ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਲਿਆਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਏ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਨੀ

ਹੋਰਨਾ ਦੀ ਸਦਾ ,ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੀ

ਦੀਵਾ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀਏ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ••••••••• ••••••••••••••

ਅਸੀ ਵੀ ਤਾ ਅੱਖਾ ਵਿਚ , ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਬੁਨਣੇ

ਝੜ ਝੜ ਡਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਿੱਟੇ ਅਸੀ ਚੁੰਨਣੇ

ਸਭ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਤੂੰ ਭਰਾਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀਏ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ••••• ••••••••••••

ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ ਝੁੱਲ ਨਾ

ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ,ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਮੁੱਲ ਨਾ

ਐਸੀ ਤੂੰ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਝੁਲਾਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀਏ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ••••••• •••••••••••

ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਆਖੇ, ਭਰੀ ਸਭ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਤੂੰ

ਰੋਟੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਉਹਲੇ ਤੂੰ

ਹਰ ਘਰ ਰਿੱਜਕ ,ਪਹੁੰਚਾਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀਏ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਆਈ ਨੀ ਵਿਸਾਖੀਏ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here