????????????????????????????????????

ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੈ  ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ |
ਕਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਲਿਖ ਖਤ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ||

ਹਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, 
ਪਿਆ ਹਾਂ ਸੋਚੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ |

ਭੁੱਲਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ |

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ,
ਰਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਫੜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ |

ਨਿੱਤ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਪਰਤਿਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ |

ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦਰ ਤੇਰੇ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲੀ ਕਿ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ |

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here