ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ,
ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗੀਊ ਫਰਿਆਦ ਹੋ ਗਈ!
ਪੜ੍ਹ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਕੋ”ਈ”ਇਲਮ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਈ!

ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰੰਗ “ਜੱਸੀ,
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦ ਖਿੱਲਕੇ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਈ!
ਸੀ ਪਈ ਉਜ਼ੜੀ ਰੂਹ ਵੀਰਾਨ ਜਿਹੜੀ,
ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ‘ਸਿੰਜ਼ੀ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here