ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ

ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਨਹੀ ਡੋਲਦਾ

ਪਾਪਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਥੱਲੇ

ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ ਜਾਵੇ ਫੋਲਦਾ

ਸੋਚ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ

ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ

ਧਰਮਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਖੰਡੀ ਕੱਢਣੇ

ਭਰਮ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ

ਥੰਮ ਸਿਆਸਤੀ ਜੜੋਂ ਪੁਟਦਾ

ਚੌਧਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ

ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ

ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਨਹੀ ਡੋਲਦਾ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here